Nedestående guide virker såfremt at installationen er udført korrekt


1.    Sørg for at strømkablet er koblet til LG TV'et og sidder i stikkontakten


2    Kontroller at sproget er sat korrekt: vha. fjernbetjeningen tryk på Settings så åbner du                         indstillingerne hvor du skal manøvrere til Indstillinger > Generelt > Sprog . Sproget skal som            værende dansk.


3.    Kontroller dato og klokkeslæt under Indstillinger > Generelt > Dato og Tid. Indstil dato                     klokkeslet således at det står korrekt.


4.    Få LG TV'et koblet til Internettet. Hos Nordic Screen anbefaler vi klart Ethernet kabelforbindelse            hvis muligt. Ellers så kan LG kobles på WIFI under Indstillinger > Generelt > Netværk > WIFI              Forbindelser 


5. Genstart nu skærmen. Q-play vil åbne på skærmen.