Denne guide beskriver, hvordan en Support henvendelse til NordicScreen opsættes for optimal service. Vi elsker at hjælpe jer med brugen af NordicScreen produkter. Når vi har alle de nødvendige informationer, kan vi nemt hjælpe jer.

 

Emnefelt: 

Beskrivelse af henvendelsen samt produktet

– (NB. Ikke navnet på kunden)

Eks. Hjælp til brug af Radio på Q-Play

Eks. Hvordan bruges YouTube appen i Q-Play?

Eks. Video afvikling sker ikke ens på player og i editor

 

Brødtekst:

Kontonavn: 

Aftalenummer:

Produktnavn: Q-Play, Q-Cal eller Q-desk 

Play typer: Windows, LG, Android, 

Player hardware: Alpha player, x96h, Chromebit

 

Beskrivelse:

En udførlig beskrivelse af det ønskede slutresultat. Er der tale om fejl medsendes en udførlig beskrivelse trin for trin af, hvordan vi kan reproducere fejlen.

 

NB. Support henvendelse betragtes først som en fejl i det øjeblik NordicScreen kan genskabe fejlen lokalt. 

 

Uddybet beskrivelse af problemet, info som fx:

  • Hvornår blev problemet først observeret.
  • Hvor længe har det stået på.
  • Hvor m­ange players er der tale om (Hvis relevant).
  • Er enheden på et stabilt netværk.
  • Er der foretaget ændringer på Player/Cal/Desk kortvarig før problemet opstod.
  • Har der tidligere været problemer med enheden.
  • Hvad er enhedens fysiske tilstand.

 

Hvis relevant, særligt på Q-Cal:

  • Hvilke integrationer bruges.

 

Hvis relevant, særligt til Q-Play:

  • Hvilke Apps opleves der problemer ved.

Sende gerne informationer omkring særlige forhold der skal til for at kunne genskabe problemet, såsom specielle indstillinger, brugesscenarier eller tredjeparts data.

 

Vi elsker billeder og videoer som kan hjælpe med en god forståelse af jeres ønsker.